Magma Management leverer prosjektledelse til store og små IT-releaterte prosjekter.

Vi jobber strukturert og målrettet med fokus på leveranser og resultat og innehar bred og variert kompetanse ved utviklings-, innføringsprosjekter.

Vi leverer en involverende prosjektledelse med teknisk orientering og aktiv medvirkning i alle steg i prosjektene fra innsalg, løsningsdesign til implementering og igangsetting, samt kundeoppfølging.

Vi bistår med fagkunnskaper ved gjennomføring, med fokus på prosjektforankring hos kunder og internt, behovskartlegging, organisering og oppfølging, kost/nytte, prioritering, prosessforbedring, system- og løsningsarkitektur, endringshåndtering, kvalitetssikring, økonomioppfølging, gevinstrealisering og rapportering.